Afla Detalii
0725475698

Regulament MagnetoMesh + Swiss Q Ceramic

1. Organizatorul

1.1 SITE-UL WWW.VANZARICRAIOVA.RO, denumita in continuare “Site-ul” sau “Organizatorul”, lanseaza campania promotionala numita „Comanzi online si poti castiga un set de cutite”).

1.2 Participarea la Campanie implica acceptarea si insusirea de catre Participanti a prevederilor prezentului regulament oficial (denumit in continuare „Regulamentul”). Orice modificare se va face prin act aditional la prezentul Regulament.

1.3 Regulamentul precum si detaliile Campaniei sunt disponibile in mod gratuit la sediul Organizatorului, pe pagina de website a Organizatorului si pe pagina de Facebook a Organizatorului. De asemenea, orice persoana interesata poate solicita o copie a prezentului Regulament, prin transmiterea unei cereri scrise trimise la adresa Mobilo mentionata mai sus.

2 Scopul. Durata. Teritoriul

2.1 Campania are ca scop promovarea produselor comercializate de Organizator si incurajarea comenzilor online pe site. Participarea la campanie este gratuita, fara costuri de inscriere si este conditionata de finalizarea unei comenzi ONLINE pe  site-ul Organizatorului.

2.3 Campania se va desfasura numai pe teritoriul Romaniei si va dura 30 zile in perioada 03.07.2017 – 06.08.2017, ora 23 :59 (denumita in continuare „Durata”). Campania poate fi prelungita sau suspendata de catre Organizatori prin Act Aditional la prezentul Regulament. In cazul in care Organizatorii vor suspenda sau prelungi Campania, vor aduce acest fapt la cunostinta publicului prin intermediul paginii sale de Facebook. Nicio parte interesata nu poate cere continuarea Campaniei sau despagubiri de orice fel in cazul modificarii duratei sau suspendarii Campaniei.

3 Participantii

3.1 La Campanie poate participa orice persoana fizica, cetatean roman cu domiciliul sau resedinta in Romania, sau cetatean strain rezident pe teritoriul Romaniei (care poate face dovada acestui statut, pe baza certificatului de rezidenta fiscala inregistrat la Administratia Financiara), care a implinit varsta de 18 de ani la data demararii Campaniei si care accepta termenii si conditiile prezentului Regulament (denumiti in continuare „Participantii”).

3.2 Nu pot participa la aceasta Campanie si nu pot primi premii utilizatorii cu varsta mai mica de 18 de ani la data demararii Campaniei si nici aplicantii care nu au resedinta pe teritoriul Romaniei la momentul validarii premiilor. Salariatii Organizatorului, sotii si rudele acestora pana la gradul II inclusiv, nu sunt eligibili pentru a participa la Promotie.

4 Mecanismul Campaniei

4.1 Pentru a putea participa la Campanie, este necesar ca Participantii:

4.1.1 sa indeplineasca conditiile prevazute la art. 3;

4.1.2 Sa finalizeze o comanda ONLINE pe site-ul www.vanzaricraiova.ro. Doar comenzile online sunt eligibile pentru inscriere la tragerea la sorti, comenzile telefonice nu pot participa la aceasta promotie.

4.2 Pentru acordarea premiilor, participantii declarati castigatori vor fi validati de catre Organizator in baza urmatoarelor date: nume, prenume, telefon mobil, adresa fizica.

5 Premiile Campaniei

5.1 Se acorda un numar de 5 premii in valoarea totala de 500 de lei, si-anume cate un set de cutite profesionale, cu invelis ceramic, in valoare de 100 de lei, pentru fiecare castigator.

5.2 Premiile constau in seturi de cutite cu invelis ceramic, cu o valoare de retail de 100 de lei bucata, acordate prin tragere la sorti. Castigatorii premiilor vor rezulta in urma unei trageri la sorti automata, prin intermediul platformei random.org. In urma acestei extrageri, va rezulta un Participant castigator si trei Participanti aditionali astfel incat in situatia in care Participantul castigator nu poate fi contactat, Organizatorul sa poata lua legatura cu primul, al doilea sau al treilea Participant aditional, generat de random.org. In situatia in care nici primul, nici cel de-al doilea si nici cel de-al treilea Participant aditional extras in lista din random.org nu sunt contactabili sau/si nu raspund la incercarile de comunicare din partea Organizatorului in termenul stabilit prin Regulament, se va aplica prevederea finala de la pct. 5.5.

5.3 Datele tragerilor la sorti sunt :

  • 09.07.2017, pentru comenzile online finalizate in perioada 03.07.2017 – 08.07.2017
  • 16.07.2017, pentru comenzile online finalizate in perioada 09.07.2017 – 15.07.2017
  • 23.07.2017, pentru comenzile online finalizate in perioada 16.07.2017 – 22.07.2017
  • 30.07.2017, pentru comenzile online finalizate in perioada 23.07.2017 – 29.07.2017
  • 06.08.2017, pentru comenzile online finalizate in perioada 30.07.2017 – 06.08.2017

5.4 Fiecare Participant are posibilitatea de a opta cu privire la intrarea in posesia Premiului. Refuzul exprimat in aceste conditii va fi consemnat de Organizator si se considera a fi irevocabil. In situatia in care refuzul va fi exprimat si de catre Participantii aditionali contactati, se va aplica prevederea de la pct. 5.5

5.5 Daca, din oricare din motivele enumerate in prezentul Regulament, oricare dintre Premii nu a putut fi acordat catre Participantii castigatori, Organizatorii isi rezerva dreptul de a anula premiile respective.

5.6 Premiul va fi livrat catre castigator prin curier rapid, pe intregul teritoriu al Romaniei, iar costul livrarii este suportat in exclusivitate de catre Castigator.

6 Raspunderea Organizatorului. Alte clauze

6.1 Raspunderea Organizatorului este strict limitata la organizarea Campaniei si acordarea Premiilor stabilite conform prezentului Regulament.

6.2 Organizatorul nu isi asuma nicio responsabilitate pentru vreun eveniment care determina imposibilitatea participarii la Campanie sau afecteaza buna desfasurare a activitatilor descrise in prezentul Regulament, ca urmare a unor restrictii de natura tehnica sau a altor limitari specifice.

6.3 Daca o situatie de forta majora sau caz fortuit implica sau intarzie total sau partial executarea Regulamentului si continuarea/ punerea in aplicare a Campaniei de catre Organizator, acesta va fi exonerat de raspunderea privind indeplinirea obligatiilor sale pentru perioada in care aceasta indeplinire va fi implicata sau intarziata, conform art. 1351 din Noul Cod Civil. Organizatorul, daca invoca forta majora sau cazul fortuit, este obligat sa comunice Participantilor la Campanie existenta acesteia in termen de 15 (cincisprezece) zile lucratoare de la aparitia cazului de forta majora sau caz fortuit.

6.5 Legea aplicabila prezentului Regulament este legea romana.

+
×